אני, אתה, והמסך

העולם הדיגיטלי אשר נמצא באופן רחב בחיינו כבר מהגילאים הצעירים, ומעורר התמכרויות רבות, הן עבור הורים, והן עבור ילדים ומתבגרים, מעלה שאלות והתמודדויות. הגיל להתחיל, אופן השימוש, וכיצד ממשיכים לייצר סמכות הורית כאשר ילדי חשוף למידע רב כל כך, לעתים שונה, מאמונתי ודרכי חיי. כאנשי מקצוע, הורים פונים אלינו לסיוע בנושא זה, ובעניין זה נלמד על האתגרים העומדים בפנינו, וכיצד לעשות זאת

ההשתלמויות והקורסים יותאמו לאנשי המקצוע במוסד/בארגון המזמין, לאולכסייה איתה עובדים ולטיב ההתערבות עם ההורים והמשפחות.

היקף השעות ואופי העברת ההשתלמות יוחלט בשיח עם הגורם המזמין.
ניתן לשלב הצגות מקרה והתייעצויות במהלך ההשתלמות. תוך תנועה בין תיאוריה ופרקטיקה.