הנחיית הורים

סוג נוסף של עבודה עם הורים הוא תחום הנחיית ההורים. תחום הנחיית הורים מתייחס באופן כללי להתערבויות קבוצתיות עם הורים בציבור הרחב (אורן, 2021). בשנות הארבעים והחמישים הייתה בארצות הברית, ובעקבותיה בישראל, פריחה של קבוצות הורים ברוח אדלריאנית. קבוצות אלה הקנו ידע תיאורטי ומיומנויות חינוכיות ותקשורתיות בין הורים לילדים. מטרתם הייתה לחזק את הבנת ההורה לצורכי הילד והם פעלו בהנחיית פסיכולוג. בעשורים הבאים השתנתה המגמה של אופי הקבוצות והחלה השפעה מרכזית של קבוצות העזרה העצמית, דוגמת "שנים עשר הצעדים" ואחרות, שהפכו רווחות יותר ושילבו ידע חינוכי עם רכיבים טיפוליים  (אורין, 2012). בקבוצות אלה המנחה המקצועי עודד את ההורים לדבר גם על קשיים ובעיות בגידול הילדים ולקיים התבוננות פנימית לצורך העמקת מודעות עצמית.

בישראל המכון שייצג מגמה זו היה מכון אדלר, שהוקם בשנת 1963 על ידי פרופ' רודולף דרייקורס, תלמידו של אדלר  (Adler, 1931; 1956). המכון ייסד בישראל את בית הספר להורים והיה המכון הראשון בארץ בתחום עבודה עם הורים בקבוצות. מטרתו הייתה ללמוד וללמד את תפיסת העולם החברתית, חיובית, הוליסטית, הומניסטית של אלפרד אדלר ואת גישת ה־ Individual Psychology . החלו לדבר בו לראשונה על הורות כהתמחות שיש ללמוד ופותחה תוכנית לימודים להכשרת מנחי הורים.

כחלק מפעילות המכון התנהל מפגש שבועי ובמרכזו משפחה מתנדבת הציגה את בעיותיה בפני קהל, ולאחר מכן התחלק הקהל לקבוצות של עשרים הורים והתקיים בהן דיון ושיח, ונלמדו רעיונות תיאורטיים לצד פרקטיקות יישומיות (אברמסון, 1993). הפורמט המשולב של קבוצות לימוד ותמיכה הפורמט המשולב של קבוצות לימוד ותמיכה להורים קיבל תנופה  בארץ בסיוע "המדור להדרכת הורים" בהובלת רינה כהן סוצקבר,  שניהלה את המחלקה להורים, משפחה וקהילה באגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך, וששימשה גם ראש תחום הורים באגף שפ"י ובהמשך הפכה ליו"ר מועצת ההורים הארצית. האגף לחינוך מבוגרים של משרד החינוך יזם ועודד הקמת קבוצות הורים רבות ברחבי הארץ ומטרותיו הערכיות חינוכיות היו, בדומה למטרותיה של מערכת חינוך ההורים בארצות הברית, "לעזור בצמצום פערים חברתיים וביצירת חברה צודקת, שוויונית ודמוקרטית יותר. מטרה זו אמורה הייתה להיות מושגת על ידי חינוך הפרטים, העצמתם ושיפור רווחתם האישית" (גרבלסקי, 2000 ;כהן, 2000). תחום הנחיית ההורים פועל בארץ מאז במתכונות שונות המבוצעות רובן בשיטת ההנחיה הקבוצתית. הנחיית הורים מוגדרת כפעילות חינוכית ייעוצית שמטרתה לסייע להורים במילוי המשימות ההוריות: גידול וחינוך ילדים. הנחיית הורים מאפשרת פיתוח הורות מיטיבה התורמת לאיכות חיים להורים ולילדים, באמצעות הקניית ידע, פיתוח מיומנויות תפקודיות והרחבת המודעות האישית (כהן רינה, 2010 ). לקריאה נוספת בנושא ראה סקירה (אורן, 2021).

האגודה הישראלית למנחי הורים, בשיתוף ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל, פועלות לקידום תחום הנחיית ההורים והתמקצעותם של מנחי ההורים, המגיעים בעיקר ממקצועות החינוך והטיפול.

נכתב על ידי צוות פורום אמפטי"ה , מאי 2021

לנושאים קשורים:

הדרכת הורים מהי

הנחיית הורים

בין הדרכה לטיפול

הצטרפות לקהילת מטפלי פורום אמפטי"ה