גישות עקיפות וישירות לעבודה טיפולית עם הורים

גישות התערבות שונות, רואות באדם ההורה אמצעי או חלק מן הטיפול. בגישות אלה, ההתערבות בהורות היא עקיפה. גישות אלה הן המפגש עם הורים במקביל לטיפול בילד, הדרכה או ייעוץ להורים, טיפול דיאדי  וטיפול משפחתי.

טיפול ביחסי הורה- ילד וטיפול משפחתי הם דרכים טובות לקדם את הבנת הילד, להשפיע משמעותית על ההורים ועל התקשורת. הדרכת הורים יכולה לקדם את התנהלות הבית. השפעה זו יכולה לחול על נושאים מעשיים וספציפיים וכן על שיפור היכולת הכללית. טיפולים עקיפים יכולים להשפיע גם על הבנת ההורים את עצמם. הבנת ההורה את עצמו, תהיה נגזרת של התהליך, ולא מרכזו.

גישות אלה רואות את ההורות כאמצעי ואת ההורות בדרך לשינוי ולשיפור גידול הילדים וחווייתם.

הדגש אינו ההורים או ההורות אלא הילד, היחסים, המשפחה. ההורים נענים לצו החברתי והמצפוני "להשתפר" בתבניות ההתנהגות, בציפיות ובתיאום שלהם עם ילדם. שיטות ההתערבות הללו פחות נותנות את הדעת על ההורות כאספקט זהות משמעותי בחיי הבוגר, כחלק מרכזי בשלב היצירה לפי אריקסון, השלב ההתפתחותי המרכזי בחיי הבגרות. עיסוקם בפועל מרוכז על פי רוב בתפקוד ההורי  לטובת הילד והמשפחה, ולא במימוש ההורות.

מימוש עצמי הופך בחברה המערבית לנושא חשוב הזוכה למקום מרכזי. ההורות היא פעמים רבות מרכיב זהות משמעותי עבור האדם הבוגר. היא מהווה מרכיב משמעותי בתחושת המימוש העצמי של האדם. על כן, עולה החשיבות לתת יותר מקום לזהות ההורית והתחלה של התייחסות להורות והבנה שלה כשלב התפתחותי, ונוצר צורך לייחד טיפול בהורות עצמה כדי לאפשר התייחסות להורה ולהורותו, לשלב המרכזי שאליו התפתח כבוגר ולרגשות שמתעוררים בו אולי לראשונה בחייו בעוצמה כזו. בהורות עולים בעוצמה רבה רגשות כמו דאגה, אכפתיות, אהבה כמעט בלתי מותנית, חוסר אונים, עצב או כאב נפשי. כדי שיהיה פתח להביע רגשות הקשורים לחוויה ההורית, עלינו להתמקד בהורה עצמו, כלומר בעולמו הפנימי, בחומרים הרגשיים, בחומרים המודחקים של חייו, במשאלות ובפנטזיות שההורות מעלה למרכז במת חיי הנפש. טיפול זה נעשה באמצעות הטיפול בהורה עצמו, טיפול פסיכודינמי בהורים ובהורות.

הטבלה הבאה מסכמת את הדגש והמוקד בטיפול בחמשת סוגי המבנים בעבודה טיפולית עם הורים:

מתוך 'הורות במחשבה שנייה – להיות הורה רגשות, מחשבות ומעשים' (פרדס, 2015), עמ' 126

טיפול הורי יתחלק לשניים, כאשר המיקוד בהורה והוא המטופל עקב סבל הורי הקשור להורות או למי מילדיו וטיפול בהורות למען פתרון בעיות ילדיו.

נכתב על ידי צוות פורום אמפטי"ה , אפריל 2021

לנושאים קשורים:

טיפול דינמי בהורים

טיפול בהורות בגישה אינטגרטיבית מבוססת התקשרות

העשרה

הרצאות וקורסים

הצטרפות לקהילת מטפלי פורום אמפטי"ה