דחייה חברתית

האדם הוא יצור חברתי מיסודו. אדלר טען שההשתייכות החברתית היא מהיסודות המוטיבציוניים של כל פרט. אך מה קורה כאשר הילד/ה אינם מוצאים את עצמם בתוך הקבוצה, מה כאשר ישנה התמודדות עם דחיה חברתית ומה מקומם של ההורים, בידיעה ובהתערבות עם דחיה חברתית.
הצטרפות דף פייסבוק של אמפטי"ה – הפורום הפסיכולוגי לטיפול וייעוץ להורים