על מודל לעבודה ממוקדת וקצרת טווח עם הורים, הפסיכולוגית גב' רחל שטאוב גרינפלד

רקע: הרצאה של הפסיכולוגית רחל שטאוב גרינפלד, על מודל לעבודה ממוקדת וקצרת טווח עם הורים, הועברה במסגרת שיתוף פעולה של אמפטי"ה הפורום הפסיכולוגי לייעוץ ולטיפול בהורות עם פרוייקט 'לומדים מרחוק- נשארים קרוב' של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל.

תפקיד ההורות עבר שינוים דרמטיים בעשורים האחרונים ומציב כיום אתגרים חדשים ושונים. המודל מבנה תהליך הערכות קצר טווח בעבודה עם הורים בשלבים ברורים ומוגדרים, באופן שמותאם לצרכים בימנו, ומאפשר מתן מענה מקצועי בעתות שיגרה ובתקופות משבר.

המודל קושר בין הבנות דינאמיות לגבי מקורות הקושי ביחסים בין הורים וילדים לבין ההתערבויות מעשיות ביחסים בהווה. מכוון שהמודל מציע גישה תיאורטית אקלקטית, הוא רלבנטי ליישום בין מטפלים בעלי גישות תיאורטיות שונות.

רחל שטאוב גרינפלד היא פסיכולוגית חינוכית מומחית ופסיכותרפסטית. מנהלת המרכז לייעוץ הדרכה וטיפול בהורות בשפ"ח ירושלים. חברה בפורום אמפטי"ה ומנחה קבוצת הדרכה של פורום אמפטי"ה למטפלים בנושא עבודה עם הורים.