12 גישות התערבות, ייעוץ וטיפול הורי חלק ב׳

מודלים של הצטרפות והתקשרות, גישות משפחתיות וגישות באורינטציה דינמית- פסיכואנליטית:

 1. הצטרפות ועבודה טיפולית עם הורים בהתאם לרמת המודעות ההורית,
 2. עבודה עם הורים באמצעות טיפול משפחתי ודיאדי,
 3. דגשי מנטליזציה, התקשרות, רפלקציה וויסות רגשי,
 4. הורות כיצירה והורים כשותפי יצירה: הסתכלות באוריינטציה פסיכואנליטית עם דגש על כוחות ומסלולי התפתחות והתמודדות עם מחסומים להורות,
 5. תפיסה דינמית פרשנית בעבודה קצרת טווח עם ילדים, הורים

12 גישות התערבות, ייעוץ וטיפול הורי חלק א׳

גישות מייעוץ, הדרכה סמכות ועד גל שלישי:

 1. תוכניות התערבות עם הורים,
 2. הדרכת הורות התפתחותית ברצף החיים,
 3. סמכות חדשה ומודל ההתנגדות הלא אלימה – מודל חיים עומר,
 4. גישת הנוכחות והסמכות השלמה: מודל הומני לבניית סמכות הורית וחינוכית – שיטת אריה טבעון ,
 5. הורות כמגדלור: שיטת אַיֶּכָּה – הקשר המגדל,
 6. גישות הגל השלישי: דגשי ערכים וחוויה

ממפגש להיכרות, אנמנזה מקיפה ועד יצירת חוזה טיפולי והתאמת ותכנון הטיפול – ד"ר דרור אורן

הצטרפו לרשימת המתנה לפתיחת ההשתלמות הבאה. ארגונים – פנו אלינו להצעת מחיר להשתלמות תוך- ארגונית

ההורה מגיע לחדר הטיפול עבור הילד, לפחות לכאורה. עבודה טיפולית עם הורים עוסקת בחשיבה כיצד ליצור קשר וברית, התקשרות וחוזה עם ההורה, כיצד ליצור סטינג מאפשר ומתוכו לייצר את ההתערבות המתאימה להורה ולמשפחתו. בהשתלמות זו נעסוק בחיבור בין חשיבה לבין טכניקת ההתערבות בנוגע למושגי יסוד