קבוצות הדרכה ולמידה על מקרים מן השטח תשפ"ג

קבוצות פורום אמפטיה יפעלו בשנת תשפ"ג זו השנה הרביעית. חלקן קבוצות ותיקות הפועלות מתחילתה, ואחרות בחלק מהתקופה או חדשות.

בנוסף לקבוצות הקיימות, אנו מציעים בשנת תשפ"ג קבוצת בוקר וקבוצת ערב חדשות.  

ההדרכה הינה לשנה אקדמית, עם אפשרות המשך. קבוצות בנות 4- 8,משתתפות/ים

תנאי התשלום להשתתפות בקבוצות ההדרכה:
קבוצות ההדרכה ולמידה הן קבוצות עבודה שנתית (אוק עד יוני), תשלום חודש-חודשיים מראש, לפי סיכום עם המנחה, 150 ש"ח לכל מפגש.
בעת הרישום לקבוצת ההדרכה/הנחיה, ישלמו המשתתפים סכום חד שנתי של 200 ש"ח פלוס מע"מ לפורום אמפטיה ישירות, המקנות חברות בפורום.

ההתשלמויות הינן חלק בחזון פורום אמפטיה של בניית הכשרה ייחודית למטפלי הורים העוסקים באופן מקצועי, וכחלק מקהילה של אנשי מקצוע, בטיפול הורי.

השעות יוכרו למשתתפים כחלק מן התכנית המקיפה ללימודי המשך למטפלי הורים.
ההשתלמויות מועברות בהסדרים מיוחדים לשירותים וארגונים פסיכולוגיים.
ייתכנו עדכונים ושינויים במערך ההשתלמויות, ט.ל.

הצטרפות לרשימת דיוור

לפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים
לאנשי מקצוע
להורים

הצטרפות לרשימת דיוור

לפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים
לאנשי מקצוע
להורים