הורים

קורסים והשתלמויות

חדשות ותוכניות עתידיות

פודקאסטים

סיפרות מומלצת

הרצאות

כנסים

מנחה: פרופ' נורית ירמיה יתקיים בזום מידי יום ד' החל בתאריך 3 לפברואר בשעות 20:30-22:30

מטרת קורס אינטנסיבי זה הוא להציג מערכת מושגית, מבוססת תיאוריה ומחקר, עבור מטפלים בבעיות ילדים ומטפלים משפחתיים שתארגן ותפתח את יכולותיהם בתחום הטיפול בהורות וביחסי הורה-ילד. בקורס נניח את הבסיסים הדרושים על מנת להתחיל לסגור את הפער הקיים בתחום הטיפולי בין המשקל הרב המיוחס להשפעות המזיקות האפשריות של הורים על ילדיהם ובין השימוש המוגבל או המתסכל בגיוסם כשותפים מרכזיים ואפקטיביים בעזרה עבור ילדיהם. ההשתלמות תתמקד בהיכרות עם מודלים תיאורטיים עדכניים ואינטגרטיביים ויישומיהם הקליניים לשם יצירת תהליכי צמיחה בחוויה ההורית, שינוי בדפוסי ההורות, ובאיכות האינטראקציה הורים-ילד. הנעת תהליכי שינוי אלה דורשת גוף של ידע הנוגע לא רק להיכרות עם צרכים של ילדים וציפיות הנוגעות ל"הורות טובה דייה" (מה צריך ההורה לתת לילד או לשנות בהתנהגותו), אלא כלים להבין ולאבחן צרכים הוריים, מוטיבציות, דרכי חשיבה, דרכי ויסות רגשי ואסטרטגיות התמודדות והגנה, כוחות ויכולות, כמו גם רגישויות ופגיעויות.

 

מנחה: פרופ' נורית ירמיה יתקיים בזום מידי יום ד' החל בתאריך 3 לפברואר בשעות 20:30-22:30

מטרת קורס אינטנסיבי זה הוא להציג מערכת מושגית, מבוססת תיאוריה ומחקר, עבור מטפלים בבעיות ילדים ומטפלים משפחתיים שתארגן ותפתח את יכולותיהם בתחום הטיפול בהורות וביחסי הורה-ילד. בקורס נניח את הבסיסים הדרושים על מנת להתחיל לסגור את הפער הקיים בתחום הטיפולי בין המשקל הרב המיוחס להשפעות המזיקות האפשריות של הורים על ילדיהם ובין השימוש המוגבל או המתסכל בגיוסם כשותפים מרכזיים ואפקטיביים בעזרה עבור ילדיהם. ההשתלמות תתמקד בהיכרות עם מודלים תיאורטיים עדכניים ואינטגרטיביים ויישומיהם הקליניים לשם יצירת תהליכי צמיחה בחוויה ההורית, שינוי בדפוסי ההורות, ובאיכות האינטראקציה הורים-ילד. הנעת תהליכי שינוי אלה דורשת גוף של ידע הנוגע לא רק להיכרות עם צרכים של ילדים וציפיות הנוגעות ל"הורות טובה דייה" (מה צריך ההורה לתת לילד או לשנות בהתנהגותו), אלא כלים להבין ולאבחן צרכים הוריים, מוטיבציות, דרכי חשיבה, דרכי ויסות רגשי ואסטרטגיות התמודדות והגנה, כוחות ויכולות, כמו גם רגישויות ופגיעויות.